Tag: ginger and lemon benefits

Home » Posts tagged "ginger and lemon benefits"

GINGER AND DRY GINGER BENEFITS -MALAYALAM

Ginger benefits are almost infinite, The differences of ginger vs dry ginger, Drinking ginger with lemon or dry ginger with lemon which is more beneficial .And also the ginger health benefits ഇഞ്ചി ഒരു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമാണ് , പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ നിർമാണത്തിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു ,ഇതിന് കാരണം ഇഞ്ചിയിൽ അടങ്ങിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചറോൾ ആണ്…